Tłumaczenia

Języki, którymi posługuję się: polski, rosyjski, ukraiński – doskonale;
angielski, niemiecki – komunikatywnie.

Zajmuje się tłumaczeniami ustnymi polsko-rosyjskimi / rosyjsko-polskimi oraz polsko-ukraińskimi / ukraińsko-polskimi.
Dotychczasowe tłumaczenia obejmowały:
– rozmowy biznesowe w trakcie targów,
– wizyty w fabrykach i wytwórniach,
– wizyty na uczelniach wyższych,
– wizyty w szpitalach i przychodniach,
– tłumaczenia w trakcie specjalistycznych badań lekarskich,
– tłumaczenia w trakcie załatwiania formalności administracyjnych,
– tłumaczenia konferencyjne.