O mnie

Nazywam się Oleksiy Artyshuk (Aleksy Artyszuk), mieszkam w Poznaniu od 1998 roku.

Ukończyłem Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Ochrona Środowiska, specjalizacja Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego.

Jeszcze w trakcie studiów zainteresowałem się turystyką, więc w po odbyciu kursów zdałem egzaminy państwowe na pilota wycieczek (legitymacja 1375/2002/PW) oraz przewodnika turystycznego po Poznaniu (legitymacja 576/2005/P).

Po ukończeniu studiów skoncentrowałem się na turystyce i tak pozostaje do dnia dzisiejszego. Podczas długoletniej współpracy z biurem podróży Kultour.pl nabyłem dużego doświadczenia w budowie produktu turystycznego oraz organizacji i prowadzeniu szkoleń.

Przez kilka lat wykładałem przedmioty z zakresu turystyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz w GSW Milenium.

Obecnie koncentruję się na obsłudze wycieczek w Poznaniu, a moi klienci, to głownie grupy ze wschodu (Ukraina, Białoruś, Rosja). Lata pracy w turystyce pozwoliły mi nawiązać kontakt z innymi przewodnikami i pilotami wycieczek, dzięki czemu mogę zapewnić obsługę zwiedzania Poznania przez kompetentnych i doświadczonych przewodników również w innych językach obcych oraz oczywiście po polsku.

Oprócz zainteresowań zawodowych poszerzam swoją wiedzę na temat rozwoju, urbanistyki i funkcjonowania miast, a gdy nadarza się okazja, uprawiam leśny paintball.