Instruktor-wykładowca

2004-2013 – wykładowca z zakresu turystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w GSW „Milenium”.
od 2007 do dziś – wykładowca na kursach pilockich (Kultour.pl, Triada) i przewodnickich (Kultour.pl, VisitPoznan).
2008-2015 – kierownik kursów przewodnickich prowadzonych przez biuro podróży Kultour.pl.
2009-2013 – członek Wielkopolskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. kandydatów na pilotów wycieczek powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Specjalizacja w przedmiotach:
– Rynek usług turystycznych
– Podstawy prawne turystyki
– Warsztat pracy organizatora turystyki

Przedmioty związane z Poznaniem:
– Topografia i rozwój terytorialny Poznania
– Potencjał gospodarczy Poznania i okolicy
– Obsługa grup zagranicznych, biznesowych, konferencyjnych.